Category Archives: Articles pédagogiques

چند توصیه مفید

مردم معمولا راجع به کارهایی که باید انجام بدهید تا بتوانید به زبان فرانسه صحبت کنید با شما صحبت می‌کنند. موانع موجود برای یادگیری زبان فرانسه را ببینید و از آن بپرهیزید. باید متداول‌ترین کلمات و جملات را یادبگیرید، باید گرامر فرانسه را بیاموزید، باید تلفظ خوبی داشته باشید. باید عادت کنید تا به زبان […]

اهمیت قواعد دستوری

اگر شما هم عاشق زیبایی‌های زبان فرانسه ‌شده‌اید و دلتان می‌خواهد فرانسوی صحبت کنید، یا اصلاً به زیبایی و عشق و آهنگ و این حرف‌ها کاری ندارید و برای مهاجرت به کبک، یا کشورهای فرانسه‌زبان خیز برداشته‌اید و به نمره‌های بالا در آزمون‌های  DELF  یا TEF نیازمندید، شما مخاطب اصلی این مقاله هستید! چون قصد […]

شروع یادگیری فرانسه

شروع به یادگیری زبان فرانسه شاید کمی ترسناک به نظر برسد. کلماتی که بر روی صفحه نقش می‌بندند با آنچه تلفظ می‌شود بسیار متفاوت به نظر می‌رسند و یادگیری آن به نظر غیرممکن می‌آید. اما با وجود اینکه در ابتدا کمی ارعاب‌آور به نظر می‌رسد، زبان فرانسوی زبانی سخت نیست؛ بخصوص برای افرادی که از […]